FAQs Complain Problems

श्री वडा कार्यालयहरु सबै बेरोजगार व्यक्तिको सूची दर्ता संचार एवम् निवेदन भर्न आवश्यक सहजिकरण गरिदिने सम्बन्धमा