FAQs Complain Problems

वडा न ७

क्र.सं नाम फोटो मोबाईल न. पद
ध्रुप यादव  ९८११९३६१८४ वडा अध्यक्ष
बम बहादुर कुर्मी ९८०७४७५८०५ वडा सदस्य
रघुवीर गिरी गोसाई  ९८०७४७९४१९ वडा सदस्य
तारामती हरिजन  ९८११९७२५५९ महिला दलित वडा सदस्य
राजमती लोध ९८२२५८३६७६

महिला वडा सदस्य

Nepali
Ward Contact Number: 
९८११९३६१८४
Weight: 
7