FAQs Complain Problems

वडा न ६

क्र.सं नाम फोटो मोबाईल न. पद
नइमूल हक मुसलमान ९८५७०२१९१९ वडा अध्यक्ष
महवुव अली मियाँ ९७४८८०५१२४ वडा सदस्य
अब्दुल मोकिम मुसलमान ९८०६९४३३०६ वडा सदस्य
गुड्डी चमार ९८०६९८६२८४ महिला दलित वडा सदस्य
अकलीमुन निसा भाट ९८२५४००२१

महिला वडा सदस्य

Nepali
Population: 
७९५५
Ward Contact Number: 
९८६७२७९६९९
Weight: 
6