FAQs Complain Problems

वडा न ४

क्र.सं नाम फोटो मोबाईल न. पद
श्री बिनोद कुमार श्रीवास्तव  ९८१५४७७१४८७  वडा अध्यक्ष
श्री अब्दुल मन्नान अन्सारी  ९८११५८६४८८  वडा सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पाल  ९८०७४१८८२५  वडा सदस्य
श्री शान्ति देवी चमार  ९८१२११३७२४  महिला दलित वडा सदस्य
श्री राजावती बढई  ९८२१९२८३१४ 

महिला वडा सदस्य

Undefined
Ward Contact Number: 
९८१५४७७१४८७ 
Weight: 
4