FAQs Complain Problems

वडा न ३

क्र.सं नाम फोटो मोबाईल न. पद
श्री अकरामुद्दीन नाउ मुसलमान ९८५७०१०३४३ वडा अध्यक्ष
श्री राम भवन प्रसाद कुर्मी ९८०५४२९८३८ वडा सदस्य
श्री अमहद हुसेन ९८५७०१३०८७ वडा सदस्य
श्री चन्ना धोबी ९८२७५८०८४५ महिला दलित वडा सदस्य
श्री सजिदा खातुन धुनिया ९८०४४३५५२०

महिला वडा सदस्य

Nepali
Ward Contact Number: 
९८५७०१०३४३
Weight: 
3