FAQs Complain Problems

वडा न ९

क्र.सं नाम फोटो मोबाईल न. पद
कमल अख्तर मुसलमान ९८५७०२०४७८ वडा अध्यक्ष
शिव प्रसाद पाण्डेय    वडा सदस्य
रामजित कहार    वडा सदस्य
राजमती हरिजन    महिला दलित वडा सदस्य
उर्मिला चाई   

महिला वडा सदस्य

Nepali
Population: 
६२९७
Ward Contact Number: 
९८५७०२०४७८
Weight: 
9