FAQs Complain Problems

डाउनलोड

आवेदन फारमको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

बेरोजगार फारमको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस । 

पर्यटक स्थलको चिनारी पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस । 

लुम्बिनी सँस्कृतिक नगरपालिकाको प्रमुख कार्य तथा उप्लब्धिहरु (२०७९)  डाउनलोड गर्नुहोस । 

सम्पत्ति विवरण फाराम डाउनलोड गर्नुहोस । 

का.स.मू. रा.प. प्रथम डाउनलोड गर्नुहोस । 

रा.प.द्वितीय वा अधिकृतस्तर नवौं दशौं डाउनलोड गर्नुहोस । 

का.स.मू. रा.प.तृतीय वा अधिकृतस्तर छैटौं सातौं आठौं डाउनलोड गर्नुहोस । 

राजपत्रअनंकित वा सहायक कर्मचारीहरुका लागि का.स.मू. फाराम डाउनलोड गर्नुहोस ।